AmboUntitled Document

Eigenwoningforfait:

U moet voor uw eigen woning een bedrag bij uw inkomen tellen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de eigen woning die uw hoofdverblijf was. Die waarde wordt vastgesteld door de gemeente waarin de eigen woning ligt. Weet u die waarde niet, dan kunt u deze opvragen bij die gemeente.

Als u voor het eerst in een eigen woning gaat wonen, hoeft u slechts een gedeelte van het forfait bij uw inkomen te tellen. U gaat daarbij uit van de datum van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Als u in de loop van het jaar naar een andere eigen woning verhuist, gaat u uit van de datum van wijziging in de GBA. Een andere datum (bijvoorbeeld de werkelijke verhuisdatum) is niet toegestaan.

Voorbeeld

Volgens de GBA bent u op 1 april 2011 van de oude eigen woning (WOZ-waarde € 200.000) verhuisd naar een nieuwe eigen woning (WOZ-waarde € 300.000). Voor de oude woning geldt dan een eigenwoningforfait van 3 maanden en voor de nieuwe woning van 9 maanden:

  • oude woning € 200.000 x 0,55% x 3/12 = € 275
  • nieuwe woning € 300.000 x 0,55% x 9/12 = € 1.237