Ambo


U als ondernemer

Untitled Document

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

 

Ambo biedt een uitstekend pakket aan dienstverlening voor u als ondernemer.

U kunt kiezen de administratie zelf te voeren met eigen software of het in zijn geheel uit te besteden. Een belangrijke keuze in de administratieve uitvoering is de keuze van het softwarepakket.

Indien u hierover nog een keus moet maken kan Ambo u hierin begeleiden.

Ambo zelf gebruikt Cash Financieel van Cash Software BV Den Haag, maakt u ook die keuze dan levert de één op één uitwisseling van gegevens een hogere en vooral snellere mate van begeleiding op.

Het totale dienstenpakket wordt geheel op uw wensen afgestemd.

 

 

·         Volledige verzorging van uw administratie/jaarrekening

·         Controle van de gevoerde administratie

·         Periodieke management informatie

·         Belastingaangifte

·         Uitgebreide jaarverslagen en bespreking

·         Tussentijdse besprekingen over de financiële stand van zaken

·         Telefonisch advies en ondersteuning

 

 

STARTERS

 

Veel startende ondernemers gaan - uit kostenbesparing - niet direct over tot het uitbesteden van de administratie, ondanks dat de Kamer van Koophandel en het IMK dit wel adviseren.

Ambo kan u in dit geval adviseren over het opzetten van een goede administratie en de juiste verslaglegging. Een goed begin is het halve werk en dat kan u achteraf veel werk en dus ook geld besparen.

 

 

·         Opstellen van een ondernemersplan

·         Begeleiding van kredietaanvragen

·         Hulp bij opzetten van eigen administratie

·         Keuze van softwarepakket

·         en meer...

 

 

SALARISADMINISTRATIE

 

De wettelijke eisen die de bedrijfsverenigingen aan het voeren van een salarisadministratie stellen worden alsmaar complexer. Een veelal ondoorzichtige en tijdrovende aangelegenheid.

De salarisverwerking uit handen geven, geeft duidelijkheid, rust en kwaliteit.

Ambo wilt u graag van dienst zijn om de salarisadministratie bij een goed gerenommeerd bedrijf onder te brengen. Salarisadministratie is een specialisme. Voor een aantrekkelijke prijs uw volledige salarisadministratie verzorgen, inclusief alle bescheiden voor uw werknemers maar ook voor de fiscus...

 

 

·         Loonspecificaties per salarisrun

·         Aangiften bedrijfsverenigingen en fiscus

·         Jaaropgaven voor werknemers en instanties

·         Verzamelloonstaat t.b.v. jaarwerk

·         Maandelijkse loonjournaalposten t.b.v. uw financiële administratie

 

 

FISCAAL

 

"Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker..."

De meningen over deze uitspraak zijn nogal verschillend. Neemt niet weg dat door het jaarlijks wijzigen van rechten en plichten er vaak veel onduidelijkheden bestaan.

Ambo is volledig op de hoogte van de verschillende belastingaangiftes en kan u daardoor in een goed fiscaal beleid adviseren en begeleiden. Indien er fiscale vraagstukken komen, die net dat stukje extra nodig heeft, ook hier zijn er binnen het netwerk diverse mogelijkheden.

 

 

·         Inkomstenbelasting

·         Vennootschapsbelasting

·         Omzet- en loonbelasting

·         Dividend belasting

·         Successie en schenking

 

 

MANAGEMENT

 

Door de opgedane ervaring in veel bedrijven is Ambo in staat zelf adequate oplossingen aan te dragen of via het eigen netwerk experts naar voren te schuiven, zo samen met deze experts de ontstane problemen bij de bedrijfsvoering het hoofd bieden.

Door te werken vanuit een groot netwerk kunnen veel zaken hieronder vallen.

 

 

·         Opstellen van een ondernemersplan

·         Financieringsplan

·         (her)Inrichting administratie

·         Doorlichten administratie

·         IT vraagstukken zoals bijv. website en netwerkaanleg

·         P&O zoals bijv. het opzetten personeelshandboek

·         Financiële en Estate planning