Ambo


Belastingtarieven

Untitled Document

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:

 


U kunt in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u in 2014 hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken hangt af van het totaalbedrag dat u per onderneming hebt geïnvesteerd.

Ook zeer zuinige auto’s en nulemissieauto’s komen in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek.

Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik hebt genomen, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat in 2014 is betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen.

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? De hoogte van de aftrek wordt dan bepaald door de totale investering van het samenwerkingsverband. U rekent daarna een deel van het aftrekbedrag toe aan uw onderneming. Dat deel komt overeen met uw aandeel in het samenwerkingsverband.

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Zuinige personenauto’s komen vanaf 2014 niet meer in aanmerking voor de KIA. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel aftrekken van de winst over dat jaar.


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2014 en 2013


Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar:
 

Bedragen van meer dan:

Maar niet meer dan:

Bedraagt de KIA per jaar

 

 

 

 

 

            0,--

      2.300,--

€ 0,--

 

      2.300,--

    55.248,--

28% van het investeringsbedrag excl. de BTW

 

    55.248,--

  102.311,--

€ 15.470,--

 

  102.311,--

  306.931,--

€ 15.470,-- verminderd met 7,56% van het gedeelte
van het investeringsbedrag dat de € 102.311,-- te boven gaat

 

  306.931,--

 

€ 0,--