Ambo


Belastingtarieven

Untitled Document

Zelfstandigenaftrek:

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium en bij het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn, komen in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. 65 Plussers hebben vanaf 2007 recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Vanaf 2010 wordt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die niet kwalificeren als startende ondernemers beperkt tot de wint (dus geen verrekening met ander box 1-inkomen). De niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt bij beschikking vastgesteld en kan in de volgende negen kalenderjaren worden verrekend met de winst die de zelfstandigenaftrek overtreft.

2014/2013/2012

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag en dus niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280,--.

Urencriterium

Het urencriterium is onder meer van belang voor de toepassing van de oudedagreserve (FOR) en de zelfstandigenaftrek. Hieraan wordt voldaan als de ondernemer van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft en minimaal 1.225 uur per kalenderjaar besteedt aan het voor eigen rekening drijven van een onderneming.

Startersaftrek:

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

  • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.
     

Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid:

U hebt recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent in 2013 ondernemer.
  • U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Zelfstandige arbeidsbeloning voor uw partner:

 

Een door de ondernemer aan zijn in de onderneming meewerkende partner verstrekte arbeidsbeloning komt slechts in mindering op de winst indien deze vergoeding € 5.000,-- of meer bedraagt.
Werkt uw fiscale partner mee in uw onderneming? En betaalt u hiervoor aan uw fiscale partner € 5.000 of meer aan arbeidsbeloning? Dan kunt u dat bedrag aftrekken van de winst.
Betaalt u minder dan € 5.000? Dan mag u niets aftrekken van de winst. U komt dan misschien wel in aanmerking voor de meewerkaftrek.