Ambo


Kleine ondernemersregeling

Untitled Document

Kleine Ondernemersregeling:

 

Betaalt u per jaar minder dan € 1.883 aan btw? Mogelijk komt u in aanmerking voor een aparte btw-regeling:
de zogenoemde kleineondernemersregeling (KOR). U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen btw.

U komt in aanmerking wanneer:
- u een onderneming heeft in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma;
- de btw van uw onderneming na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 in een jaar bedraagt;
- u voldoet aan de administratieve verplichtingen die gelden voor de btw.

De regeling geldt dus niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

Voor de volledige berekening zie onderstaande tabel, of kijk op de website van de belastingdienst.

Artikel 25 Wet OB 1968 

Lid 1.:  Indien een ondernemer een natuurlijk persoon is die in Nederland woont of gevestigd is en de door hem in een kalenderjaar verschuldigde omzetbelasting niet hoger is dan € 1.884,-- wordt de afdracht van de omzetbelasting verminderd conform onderstaande tabel:
 

Schijven van

Schijven tot en met

Reductie per jaar

Voorlopige vermindering
per kwartaal (maximaal)

 

 

 

 

1e schijf            0,--

€ 1.345,--

Verschuldigde OB

Verschuldigde OB

2e schijf    € 1.346,--

€ 1.475,--

 

€ 250,--

3e schijf    € 1.476,--

€ 1.611,--

2,5 x ( € 1.883,-- minus

€ 159,--

4e schijf    € 1.612,--

€ 1.747,--

de verschuldigde OB)

   68,--

5e schijf    € 1.748,--

€ 1.883,--

 

     0,--

6e schijf    € 1.884,--

€ 1.884,--

    0,-

     0,--

 

 

 

 

 

Voor toepassing van de kleine ondernemersregeling geldt:
 - de verschuldigde omzetbelasting = na aftrek voorbelasting doch
   voor toepassing van voorlopige vermindering of reductie.
 - de voorlopige vermindering kan nimmer leiden tot teruggaaf
   over enig kwartaal
 - voldaan moet worden aan ter zake geldende administratieve verplichtingen
   tenzij ontheffing wordt verleend.